Hjelp med evt. andre oppgaver under korona-situasjonen

Under koronautbruddet er det mange som trenger hjelp. Kan du bidra? Eller trenger du hjelp?

Under koronautbruddet er det mange som trenger hjelp. Kan du bidra? Eller trenger du hjelp?

Eksempler på andre gjøremål:

  • Leksehjelp for minoritetsspråklige voksne
  • Transport av varer, tjenester mm.
  • Barnepass
  • Gå tur med hund ol.
  • Leksehjelp til barn
  • Teknisk kompetanse/tjenester knyttet til kommunikasjon og sosiale medier
  • Flerspråklige frivillige er viktige støttespillere for de som trenger info på morsmål eller en samtalepartner som snakker samme språk.


Fyll ut skjema for forsiden vår

2020 © Løkkan frivilligsentral