Frivillig innsats, eller behov for hjelp i forbindelse med koronasituasjonen

OPPDATERT! Alle våre faste aktiviteter har stoppet opp, men det betyr ikke at det ikke er behov for frivillige. Vi ønsker fremdeles at du deltar i tiden vi er inne i. Les under hvordan du går frem og hva du kan bidra med.

Det som er gledelig i denne helt spesielle tiden er dugnadsånden som preger dere og samfunnet generelt. 

Foreløpig ser vi at de aller fleste i vårt nærmiljø som av ulike grunner trenger hjelp får det gjennom familie, gode naboer, venner, og nettverk samt de offentlige hjelpetjenestene.

Det er allikevel uvisst hvor mange som trenger hjelp og om alle som trenger det får det. Frivilligsentralene står klare til å ta imot henvendelser fra nærmiljøene og koordinere de behovene for innsats som måtte komme.

Eksempler på gjøremål:

  • Innkjøp og distribusjon av mat og andre nødvendige varer
  • Transport av varer, tjenester mm.
  • Sosial kontakt (telefonkontakt mv.)
  • Leksehjelp
  • Teknisk kompetanse/tjenester knyttet til kommunikasjon og sosiale medier
  • Flerspråklige frivillige er viktige støttespillere for de som trenger info på morsmål eller en samtalepartner som snakker samme språk.


Alle som skal være frivillige må:

  • -Være generelt friske og uten symptomer på Corona
  • -Forstå og håndtere regler for hygienetiltak, personvern og smittevern

Løkkan frivilligsentral dekker området Hospitalsløkkan, Midtbyen, Øya og Elgesæter og har fokus på personer som trenger bistand innen disse bydelene og av praktiske årsaker er det også greit at du som frivillig først og fremst er tilknyttet din lokale frivilligsentral.

Om du bor utenfor dette området, kan du gå til Tronsheims frivilligsentraler for å finne din nærmeste sentral. Vi anbefaler også å se på dette skrivet om "Frivillig hjelp under koronautbruddet" info fra Trondheims frivilligsentraler.

Om du ønsker å bidra som frivillig har vi i samarbeid med Ila frivilligsentral opprettet denne Facebook-gruppen for våre felles bydeler.

Det finnes også allerede en mengde gode grupper hvor innsats fra frivillige- og etterspørsel etter hjelp er stor.


Fyll ut skjemaet øverst på forsiden om du ønsker å melde deg som frivillig, eller om du trenger bistand med dagligdagse gjøremål som du for tiden er hindret i å kunne utføre.

Etter du har fylt ut skjema vil vi kontakte deg om vi får henvendelser fra personer som ønsker din kompetanse og bistand.

Selv om vår sentral nå er fysisk stengt for besøkende, er vi fremdeles å nå via vår telefon (mellom 09-15 mandag til torsdag)

Kontaktinfo finner du her


Andre nyttige lenker:

Norges frivilligsentralers koronainfoside

Trondheim Kommunes koronasider

Røde Kors' koronainformasjon

Helsenorges koronasider

2020 © Løkkan frivilligsentral