Aktivitetsvennskurs for frivillige

Her kommer invitasjon til vårens kurs for aktivitetsvenner. Til alle dere som kan ha nytte av denne kunnskapen og/eller vil bli aktivitetsvenn. Merk at kurset består av to deler og er delt i to kvelder.

Velkommen til aktivitetsvennkurs!

Kurset består av to deler og er delt opp over to kvelder. Begge kurskveldene er relevant for deg som ønsker å bli aktivitetsvenn 


Kystad Helse og velferdssenter

Onsdag 18. Mars, kl. 17.00-20.00

Velkommen og presentasjon

Aktivitetsvenn og frivillighet

Rollen som frivillig aktivitetsvenn


Kystad Helse og velferdssenter

Onsdag 25. Mars, kl. 17.00-20.00

Demens

Kommunikasjon og samhandling

Kurset er lagt opp med filmer, foredrag, og å drøfte ulike problemstillinger.

For mer info: nasjonalforeningen.no/aktivitetsvenn

 Enkel servering. Kurset er gratis. 

Påmelding: post@byasen.frivilligsentral.no 

innen onsdag 11.Mars eller send melding til tlf: 477 05 829

2020 © Løkkan frivilligsentral