Årsmelding 2019

Årsmelding for Løkkan frivilligsentral er nå tilgjengelig
               

Årsmeldingen inneholder:

● Eier og ledelse

● Styret 2019

● Ansatte, andre på sentralen og status 2019

● Økonomi

● Hovedmål

● Tilrettelegge for frivillig aktivitet og et godt ogl evende nærmiljø

● Frivillig-innsats målt i timer

● Om frivillige, rekruttering og oppfølging

● Fasteaktiviteter, arrangement og tiltak som frivillige bidro til i 2019

● Folkehelseuka Program 2019

● Handlingsplan                 

● Rapporteringsskjema - aktivitetsoversikt

● Regnskap for 2019

                                                       

    

2021 © Løkkan frivilligsentral