Årets julemarked er som et FN i miniatyr.

Frivillige fra 25 ulike land er med på å skape en god trøndersk førjulsstemning.


Karim Tahir er koordinator for de frivillige gjennom Løkkan frivilligsentral, og samarbeider med Midtbyen Management. Han har rekruttert flere av de frivillige med utenlandsk bakgrunn.

 Å jobbe som frivillig gir både kompetanse og et nytt nettverk.  

- Jeg har ikke opplevd at noen har reagert negativt på å jobbe frivillig på julemarkedet på grunn av at de har en annen religion, sier han

Julemarkedet har ca 150 frivillige fra 25 land. 

FOTO: RUNE PETTER NESS


- Problemet med integrering er at det er vanskelig å møte vanlige nordmenn. Det gjør de her, sier daglig leder for Løkkan frivillighetssentral, Hilde Grethe Skaret.

Hun mener julemarkedet både fungerer som en viktig inkluderingsarena, og skaper et positivt fellesskap mellom nye og gamle trondheimere. 

- Denne ordningen gjør at arrangørene får nødvendig frivillig hjelp til arrangementet. De frivillige bidrar til at det blir en menneskevennlig festival gjennom møter mellom mennesker med svært ulik bakgrunn. Slik skapes det kjennskap, vennskap, og kulturforståelse begge veier, sier Hilde, som forteller at Løkkan frivillighetssentral ble involvert i julemarkedet gjennom en språkkafé. 

Les hele artikkelen hos Adressa (pluss-sak)

2020 © Løkkan frivilligsentral