Mandag 24 Februar
kl. 11:00 - 11:30 Seniordans Trondhjems Hospital
For eldre og beboende ved St. Jørgens Hus, sykehjem og demensavdelinger.

Frivillige bidrar til ukentlig trim, sittedans, trivsel og kulturarrangementer.

2020 © Løkkan frivilligsentral