Fredag 3 Desember
Kl. 12:00 - 13:00, Trondhjems Hospital Bingo
Bingo i hallen på Trondhjems Hospital hver fredag

Lukket arrangement for Trondhjems Hospital.

Frivillige som ønsker å delta som hjelpere, kan henvende seg til oss på Løkkan Frivilligsentral.

2021 © Løkkan frivilligsentral