Torsdag 26 Mars
kl. 11:00 - 12:30 AVLYST! Grotteklubben Trondhjems Hospital
Hver torsdag 11:00-12.15

Aktivitet, prat, sang, vitser, skrøner og trivelig samvær rundt kaffebordet for en mindre gruppe eldre herrer fra Trondhjems Hospital. Frivillige er ansvarlig for aktiviteten, servering, følge av gjester, gitarspill og sang.

2020 © Løkkan frivilligsentral