DOKUMENTER OG LENKER

Her finner du nyttige dokumenter og lenker som omhandler frivillige.


Info- og  registreringsskjema for nye frivillige:

Registreringsskjema for nye frivillige (PDF)

Infoark for nye frivillige (PDF)


Registreringsskjema for brukere av frivillige tjenester:

Registreringsskjema for brukere av frivillige tjenester (PDF)


Samarbeidsavtale og årsmelding:

Trondheim kommunes samarbeidsavtale med frivilligsentralene (PDF)

Årsmelding Løkkan Frivilligsentral 2017 (PDF)


Oversikt over aktiviteter ved Løkkan Frivilligsentral:

AKTIVITETER 2020


Trondheim Kommune:

Informasjon om frivillighet på Trondheim Kommunes sider


Lenker:Trondheims Frivilligsentraler:

Saupstad   Presthus   Strinda   Ila   Østbyen

Sjetne   Nardo  Kattem   Byåsen   Tegnspråklig


2020 © Løkkan frivilligsentral