Turgruppa Til Topps

Turgruppa til Topps er et samarbeid mellom Trondheim Røde Kors, Trondhjems Turistforening (TT) og Løkkan Frivilligsentral. Fokuset er på inkludering og språklæring, i kombinasjon med fysisk aktivitet og sosialt samvær. Det er også en fin mulighet til å bli kjent med den norske turtradisjonen.

De som deltar er i alle aldersgrupper og har ulik fysisk form. Noen er nyankomne til Norge, andre har bodd her hele sitt liv. Våren 2020 går vi på tur ca. to ganger i måneden, og enkelte ganger vil det være andre aktiviteter dersom vær og føre tillater det. 

Som frivillig er det viktig at du viser åpenhet og vennlighet mot alle som er med på tur: 

Ta initiativ til en samtale, still- og svar på spørsmål, vis nysgjerrighet på hvem den andre er, og vis respekt for at vi er forskjellige.  Å dele egne erfaringer og kunnskap om aktiviteter kan være en døråpner og er et viktig bidrag til å inkludere nye i samfunnet. Derfor har du et spesielt ansvar i turgruppen, samtidig som du bidrar til språklæring. 

For mere informasjon, se Til Topps' Facebook-side

FOTO: Aleksander Båtnes

2021 © Løkkan frivilligsentral