Telefonvenn

Ønsker du deg en telefonvenn? Eller kanskje du har mulighet til å stille opp som telefonvenn for andre som trenger dette?

Når alle møteplassene blir stengt, er det mange av oss som blir isolerte hjemme alene. Dette kan være både vanskelig og vondt.

Vi mennesker er sosiale, vi trenger hverandre. Dette gjør situasjoner som den vi er i nå, veldig vanskelig. Mange savner noen å prate med - både unge og gamle. 

Frivilligsentralen har etablert et nytt tilbud som vi kaller telefonvenn. Her kobler vi sammen mennesker for at flest mulig skal ha noen å prate med.

Hva våre telefonvenner prater om, hvor ofte og hvor lenge - det er selvfølgelig opp til dere. 

Hva kan telefonvenner gjøre? småprate, lese opp fra nettsidene til helsedirektoratet/folkehelseinstituttet, og slik bidra til å roe ned, skape en følelse av at det det er folk der ute som bryr seg. Dette er viktig mellommenneskelig arbeid og trenger ingen spesiell kompetanse. En telefonvenn skal ikke besøke eller bistå med praktisk hjelp.

2021 © Løkkan frivilligsentral