MARTNA

Martnan i Trondheim sentrum

Stort 3-dagers marked med folkeliv, salgsboder, kultur, mat og aktiviteter. Frivillige bidrar bl.a med rigging, service, uteservice/miljøgruppe, aktiviteter for barn, kafévert, scenevert og informasjon

2021 © Løkkan frivilligsentral