LØKKANRINGEN SENIORDANS

Løkkanringen Seniordans - Hver mandag fra 10:30 - 13:00

Sittedans og ringdans med instruksjon, og trivelig samvær for seniorer. Frivillige og invandrere i språkpraksis sørger for tilrettelegging og servering.


2021 © Løkkan frivilligsentral