HOSPITALSDAGENE

Hvert år i juni måned

En "gammeldags" todagers martna for alle i nærmiljøet. Et arrangement med mangfoldig kulturtilbud, aktiviteter, mat, martnasboder, loppemarked, musikk, auksjon og loddsalg. De frivillige bidrar med forskjellige oppgaver for å gjennomføre arrangementet.

2021 © Løkkan frivilligsentral