Hjelp med evt. andre oppgaver under korona-situasjonen

Under koronautbruddet er det mange som trenger hjelp. Kan du bidra? Eller trenger du hjelp?

Eksempler på gjøremål:

  • Leksehjelp for minoritetsspråklige voksne
  • Innkjøp og distribusjon av mat og andre nødvendige varer
  • Transport av varer, tjenester mm.
  • Sosial kontakt (telefonkontakt mv.)
  • Leksehjelp til barn
  • Teknisk kompetanse/tjenester knyttet til kommunikasjon og sosiale medier
  • Flerspråklige frivillige er viktige støttespillere for de som trenger info på morsmål eller en samtalepartner som snakker samme språk.


Fyll ut skjema for forsiden vår

2021 © Løkkan frivilligsentral