GROTTEGRUPPA

Hver torsdag 11:00-12.15

Aktivitet, prat, sang, vitser, skrøner og trivelig samvær rundt kaffebordet for en mindre gruppe eldre herrer fra Trondhjems Hospital. Frivillige er ansvarlig for aktiviteten, servering, følge av gjester, gitarspill og sang.

2021 © Løkkan frivilligsentral