FESTIVALER

Festivaler, konserter og andre kulturelle arrangementer

Frivillige bidrar med ledsagertjeneste, tilrettelegging, rigging, servering, matlaging, musikk, salg og mye annet på store og små kulturarrangementer og festivaler i området. Dette kan være arrangementer i regi av lag og organisasjoner eller private- og offentlige samarbeidspartnere.


http://martnan.no

https://www.sprakogkultur.no

2021 © Løkkan frivilligsentral