BARN OG UNGE

Tilbud til barn og unge

Løkkan Frivilligsentral har størst fokus på eldre og seniorkultur, samt integrering og språktrening for våre nye landsmenn.

Våre tilbud for barn og unge er pr. dags dato ikke så stor, men våre venner på Østbyen, Sjetne og Strinda har flere gode tilbud for denne aldersgruppen.

2020 © Løkkan frivilligsentral